Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 9
tel: (023) 67-24-471


facebook


home


poczta

Organ prowadzący
Powiat Płoński
09-100 Płońsk
ul. Płocka 39
tel: (023) 66-27-764
Wydział Oświaty tel: (023) 66-32-427
     

 

TO JEST STRONA ARCHIWALNA

NOWY ADRES STRONY SZKOLNEJ TO:

zsraciaz.pl

 

Copyright © by Sławomir Chrzanowski
All rights reserved

  statystyka