EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODOWE
TECHNIK INFORMATYK 351203
KWALIFIKACJA E.12 EE.08

ETAP PISEMNY
Arkusze i klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego dla techników informatyków
ETAP PRAKTYCZNY
Arkusze i kryteria oceniania do etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników informatyków
ARKUSZ KLUCZ ARKUSZ KRYTERIA OCENIANIA
2013 2013
czerwiec czerwiec
e_13_2013_05_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2013_05_X_k.pdf e_13_2013_05_01.pdf e_13_2013_05_01_ko.pdf
październik październik
e_13_2013_10_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2013_10_X_k.pdf e_13_2013_10_01.pdf  
2014 2014
styczeń styczeń
e_13_2014_01_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2014_01_X_k.pdf e_13_2014_01_01.pdf  
czerwiec czerwiec
e_13_2014_05_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2014_05_X_k.pdf e_13_2014_05_01.pdf e_13_2014_05_01_ko.pdf
wrzesień wrzesień
e_13_2014_08_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2014_08_X_k.pdf e_13_2014_08_01.pdf  
2015 2015
styczeń styczeń
  e_13_2015_01_X_k.pdf e_13_2015_01_01.pdf  
czerwiec czerwiec
e_13_2015_05_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2015_05_X_k.pdf e_13_2015_05_01.pdf e_13_2015_05_01_ko.pdf
e_13_2015_05_03.pdf  
wrzesień wrzesień
e_13_2015_08_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2015_08_X_k.pdf e_13_2015_08_01.pdf  
2016 2016
styczeń styczeń
e_13_2016_01_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2016_01_X_k.pdf e_13_2016_01_01.pdf 2TI e_13_2016_01_01_ko.pdf
czerwiec czerwiec
e_13_2016_05_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2016_05_X_k.pdf e_13_2016_05_01.pdf 2TI e_13_2016_05_01_zo.pdf
e_13_2016_05_02.pdf 2TI e_13_2016_05_02_zo.pdf
e_13_2016_05_03.pdf e_13_2016_05_03_zo.pdf
e_13_2016_05_04.pdf e_13_2016_05_04_zo.pdf
e_13_2016_05_05.pdf 2TI e_13_2016_05_05_zo.pdf
e_13_2016_05_06.pdf e_13_2016_05_06_zo.pdf
e_13_2016_05_07.pdf 2TI e_13_2016_05_07_zo.pdf
e_13_2016_05_08.pdf e_13_2016_05_08_zo.pdf
e_13_2016_05_09.pdf e_13_2016_05_09_zo.pdf
e_13_2016_05_10.pdf e_13_2016_05_10_zo.pdf
e_13_2016_05_11.pdf e_13_2016_05_11_zo.pdf
e_13_2016_05_12.pdf e_13_2016_05_12_zo.pdf
e_13_2016_05_13.pdf e_13_2016_05_13_zo.pdf
e_13_2016_05_14.pdf e_13_2016_05_14_zo.pdf
e_13_2016_05_15.pdf e_13_2016_05_15_zo.pdf
e_13_2016_05_16.pdf e_13_2016_05_16_zo.pdf
e_13_2016_05_17.pdf e_13_2016_05_17_zo.pdf
e_13_2016_05_18.pdf e_13_2016_05_18_zo.pdf
e_13_2016_05_19.pdf e_13_2016_05_19_zo.pdf
e_13_2016_05_20.pdf e_13_2016_05_20_zo.pdf
e_13_2016_05_21.pdf 2TI e_13_2016_05_21_zo.pdf
wrzesień wrzesień
e_13_2016_08_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2016_08_X_k.pdf e_13_2016_08_01.pdf e_13_2016_08_01_zo.pdf
2017 2017
styczeń styczeń
e_13_2017_01_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2017_01_X_k.pdf e_13_2017_01_01.pdf e_13_2017_01_01_zo.pdf
e_13_2017_01_02.pdf e_13_2017_01_02_zo.pdf
e_13_2017_01_03.pdf e_13_2017_01_03_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_13_2017_06_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2017_06_X_k.pdf e_13_2017_06_01.pdf e_13_2017_06_01_zo.pdf
e_13_2017_06_02.pdf e_13_2017_06_02_zo.pdf
3TI P e_13_2017_06_03.pdf 2TI e_13_2017_06_03_zo.pdf
2018 2018
styczeń styczeń
e_13_2018_01_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2018_01_X_k.pdf 3TI P G e_13_2018_01_01.pdf 2TI e_13_2018_01_01_zo.pdf
e_13_2018_01_02.pdf 2TI e_13_2018_01_02_zo.pdf
e_13_2018_01_03.pdf 2TI e_13_2018_01_03_zo.pdf
e_13_2018_01_04.pdf e_13_2018_01_04_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_01_05.pdf e_13_2018_01_05_zo.pdf
e_13_2018_01_06.pdf e_13_2018_01_06_zo.pdf
e_13_2018_01_07.pdf e_13_2018_01_07_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_01_08.pdf e_13_2018_01_08_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_13_2018_06_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2018_06_X_k.pdf e_13_2018_06_01.pdf e_13_2018_06_01_zo.pdf
e_13_2018_06_02.pdf e_13_2018_06_02_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_03.pdf e_13_2018_06_03_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_04.pdf e_13_2018_06_04_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_05.pdf e_13_2018_06_05_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_06.pdf 2TI e_13_2018_06_06_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_07.pdf 2TI e_13_2018_06_07_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_08.pdf 2TI e_13_2018_06_08_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_09.pdf 2TI e_13_2018_06_09_zo.pdf
3TI P G e_13_2018_06_10.pdf 2TI e_13_2018_06_10_zo.pdf
3TI P e_13_2018_06_11.pdf 2TI e_13_2018_06_11_zo.pdf
ee_08_2018_06_X.pdf ee_08_2018_06_X_k.pdf 3TI P ee_08_2018_06_01.pdf 2TI ee_08_2018_06_01_zo.pdf
2019 2019
styczeń styczeń
e_13_2019_01_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2019_01_X_k.pdf 3TI P e_13_2019_01_01.pdf e_13_2019_01_01_zo.pdf
ee_08_2019_01_X.pdf ee_08_2019_01_X_k.pdf 3TI P G ee_08_2019_01_01.pdf ee_08_2019_01_01_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_13_2019_06_X.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2019_06_X_k.pdf 3TI P G e_13_2019_06_01.pdf 2TI e_13_2019_06_01_zo.pdf
3TI P e_13_2019_06_02.pdf 2TI e_13_2019_06_02_zo.pdf
3TI P G e_13_2019_06_03.pdf e_13_2019_06_03_zo.pdf
3TI P e_13_2019_06_04.pdf e_13_2019_06_04_zo.pdf
e_13_2019_06_Y.pdf

e-TEST
e-TEST-SZKOLENIE

e_13_2019_06_Y_k.pdf 3TI P e_13_2019_06_05.pdf e_13_2019_06_05_zo.pdf
3TI P e_13_2019_06_06.pdf e_13_2019_06_06_zo.pdf
3TI P e_13_2019_06_07.pdf e_13_2019_06_07_zo.pdf
3TI P e_13_2019_06_08.pdf e_13_2019_06_08_zo.pdf
ee_08_2019_06_X.pdf ee_08_2019_06_X_k.pdf 3TI P ee_08_2019_06_01.pdf ee_08_2019_06_01_zo.pdf
3TI P ee_08_2019_06_02.pdf ee_08_2019_06_02_zo.pdf
3TI P G ee_08_2019_06_03.pdf ee_08_2019_06_03_zo.pdf
3TI P G ee_08_2019_06_04.pdf ee_08_2019_06_04_zo.pdf
3TI P ee_08_2019_06_05.pdf ee_08_2019_06_05_zo.pdf
3TI P ee_08_2019_06_06.pdf ee_08_2019_06_06_zo.pdf
3TI P G ee_08_2019_06_07.pdf ee_08_2019_06_07_zo.pdf
2020 2020
styczeń styczeń
e_13_2020_01_SG.pdf   3TI P e_13_2020_01_01.pdf e_13_2020_01_01_zo.pdf
3TI P G e_13_2020_01_02.pdf 2TI e_13_2020_01_02_zo.pdf
3TI P e_13_2020_01_03.pdf e_13_2020_01_03_zo.pdf
3TI P G e_13_2020_01_04.pdf 2TI e_13_2020_01_04_zo.pdf
ee_08_2020_01_SG.pdf   3TI P ee_08_2020_01_01.pdf 2TI ee_08_2020_01_01_zo.pdf
3TI P G ee_08_2020_01_02.pdf 2TI APACHE ee_08_2020_01_02_zo.pdf
3TI P ee_08_2020_01_03.pdf ee_08_2020_01_03_zo.pdf
3TI P G ee_08_2020_01_04.pdf 2TI ee_08_2020_01_04_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_13_2020_06_SG.pdf   3TI P e_13_2020_06_01.pdf e_13_2020_06_01_zo.pdf
3TI P G e_13_2020_06_02.pdf e_13_2020_06_02_zo.pdf
3TI P e_13_2020_06_03.pdf e_13_2020_06_03_zo.pdf
3TI P e_13_2020_06_04.pdf 2TI e_13_2020_06_04_zo.pdf
ee_08_2020_06_SG.pdf

ee_08_2020_06_KG.pdf

  3TI P G ee_08_2020_06_01.pdf 2TI ee_08_2020_06_01_zo.pdf
3TI P G ee_08_2020_06_02.pdf 2TI ee_08_2020_06_02_zo.pdf
3TI P G ee_08_2020_06_03.pdf ee_08_2020_06_03_zo.pdf
3TI P G ee_08_2020_06_04.pdf FTP ee_08_2020_06_04_zo.pdf
2021 2021
styczeń styczeń
e_13_2021_01_sg.pdf   3TI P G e_13_2021_01_01.pdf e_13_2021_01_01_zo.pdf
ee_08_2021_01_sg.pdf   3TI P ee_08_2021_01_01.pdf 2TI ee_08_2021_01_01_zo.pdf
3TI P G ee_08_2021_01_02.pdf 2TI ee_08_2021_01_02_zo.pdf
3TI P G ee_08_2021_01_03.pdf ee_08_2021_01_03_zo.pdf
3TI P G ee_08_2021_01_04.pdf ee_08_2021_01_04_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_13_2021_06.pdf   3TI P G e_13_2021_06_01.pdf e_13_2021_06_01_zo.pdf
ee_08_2021_06.pdf   3TI P ee_08_2021_06_01.pdf 2TI ee_08_2021_06_01_zo.pdf
3TI P G ee_08_2021_06_02.pdf 2TI ee_08_2021_06_02_zo.pdf
3TI P ee_08_2021_06_03.pdf SSH ee_08_2021_06_03_zo.pdf
3TI P ee_08_2021_06_04.pdf SAMBA ee_08_2021_06_04_zo.pdf
    inf_02_2021_06_01_SD.pdf inf_02_2021_06_01_SD_zo.pdf
    3TI P G inf_02_2021_06_01_SG.pdf inf_02_2021_06_01_SG_zo.pdf
       
       

 

 

 

 

KARTA ODPOWIEDZI DO ETAPU PISEMNEGO.pdf KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ.pdf

 

 

Copyright © by Sławomir Chrzanowski
All rights reserved