EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODOWE
TECHNIK INFORMATYK 351203
KWALIFIKACJA E.12

ETAP PISEMNY
Arkusze i klucze odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego dla techników informatyków
ETAP PRAKTYCZNY
Arkusze i kryteria oceniania do etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników informatyków
ARKUSZ KLUCZ ARKUSZ KRYTERIA OCENIANIA
2013 2013
czerwiec czerwiec
e_12_2013_05_X.pdf e_12_2013_05_X_k.pdf e_12_2013_05_01.pdf e_12_2013_05_01_ko.pdf
październik październik
e_12_2013_10_X.pdf e_12_2013_10_X_k.pdf e_12_2013_10_01.pdf  
2014 2014
styczeń styczeń
e_12_2014_01_X.pdf e_12_2014_01_X_k.pdf e_12_2014_01_01.pdf e_12_2014_01_01_ko.pdf
czerwiec czerwiec
e_12_2014_05_X.pdf e_12_2014_05_X_k.pdf e_12_2014_05_01.pdf e_12_2014_05_01_ko.pdf
wrzesień  
e_12_2014_08_X.pdf e_12_2014_08_X_k.pdf
2015 2015
czerwiec czerwiec
e_12_2015_05_X.pdf e_12_2015_05_X_k.pdf e_12_2015_05_01.pdf  
e_12_2015_05_02.pdf e_12_2015_05_02_ko.pdf
e_12_2015_05_03.pdf e_12_2015_05_03_ko.pdf
e_12_2015_05_04.pdf e_12_2015_05_04_ko.pdf
e_12_2015_05_05.pdf e_12_2015_05_05_ko.pdf
e_12_2015_05_06.pdf  
2016 2016
styczeń styczeń
e_12_2016_01_X.pdf e_12_2016_01_X_k.pdf e_12_2016_01_01.pdf e_12_2016_01_01_ko.pdf
czerwiec czerwiec
e_12_2016_05_X.pdf e_12_2016_05_X_k.pdf e_12_2016_05_01.pdf e_12_2016_05_01_zo.pdf
e_12_2016_05_02.pdf e_12_2016_05_02_zo.pdf
e_12_2016_05_03.pdf e_12_2016_05_03_zo.pdf
e_12_2016_05_04.pdf e_12_2016_05_04_zo.pdf
e_12_2016_05_05.pdf e_12_2016_05_05_zo.pdf
e_12_2016_05_06.pdf e_12_2016_05_06_zo.pdf
e_12_2016_05_07.pdf e_12_2016_05_07_zo.pdf
e_12_2016_05_08.pdf e_12_2016_05_08_zo.pdf
e_12_2016_05_09.pdf e_12_2016_05_09_zo.pdf
e_12_2016_05_10.pdf e_12_2016_05_10_zo.pdf
e_12_2016_05_11.pdf e_12_2016_05_11_zo.pdf
e_12_2016_05_12.pdf e_12_2016_05_12_zo.pdf
e_12_2016_05_13.pdf e_12_2016_05_13_zo.pdf
e_12_2016_05_14.pdf e_12_2016_05_14_zo.pdf
e_12_2016_05_15.pdf e_12_2016_05_15_zo.pdf
e_12_2016_05_17.pdf e_12_2016_05_17_zo.pdf
e_12_2016_05_18.pdf e_12_2016_05_18_zo.pdf
e_12_2016_05_19.pdf e_12_2016_05_19_zo.pdf
wrzesień wrzesień
e_12_2016_08_X.pdf e_12_2016_08_X_k.pdf e_12_2016_08_01.pdf e_12_2016_08_01_zo.pdf
e_12_2016_08_02.pdf e_12_2016_08_02_zo.pdf
2017 2017
styczeń styczeń
e_12_2017_01_X.pdf e_12_2017_01_X_k.pdf e_12_2016_01_01.pdf e_12_2017_01_01_zo.pdf
e_12_2017_01_02.pdf e_12_2017_01_02_zo.pdf
e_12_2017_01_03.pdf e_12_2017_01_03_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_12_2017_06_X.pdf e_12_2017_06_X_k.pdf e_12_2017_06_01.pdf e_12_2017_06_01_zo.pdf
e_12_2017_06_02.pdf e_12_2017_06_02_zo.pdf
e_12_2017_06_03.pdf e_12_2017_06_03_zo.pdf
e_12_2017_06_04.pdf e_12_2017_06_04_zo.pdf
2018 2018
styczeń styczeń
e_12_2018_01_X.pdf e_12_2018_01_X_k.pdf e_12_2018_01_01.pdf e_12_2018_01_01_zo.pdf
e_12_2018_01_02.pdf e_12_2018_01_02_zo.pdf
e_12_2018_01_03.pdf e_12_2018_01_03_zo.pdf
e_12_2018_01_04.pdf e_12_2018_01_04_zo.pdf
e_12_2018_01_05.pdf e_12_2018_01_05_zo.pdf
e_12_2018_01_06.pdf e_12_2018_01_06_zo.pdf
e_12_2018_01_07.pdf e_12_2018_01_07_zo.pdf
e_12_2018_01_08.pdf e_12_2018_01_08_zo.pdf
e_12_2018_01_09.pdf e_12_2018_01_09_zo.pdf
czerwiec czerwiec
e_12_2018_06_X.pdf e_12_2018_06_X_k.pdf e_12_2018_06_01.pdf e_12_2018_06_01_zo.pdf
e_12_2018_06_02.pdf e_12_2018_06_02_zo.pdf
e_12_2018_06_03.pdf e_12_2018_06_03_zo.pdf
e_12_2018_06_04.pdf e_12_2018_06_04_zo.pdf
e_12_2018_06_05.pdf e_12_2018_06_05_zo.pdf
e_12_2018_06_06.pdf e_12_2018_06_06_zo.pdf
2019 2019
styczeń styczeń
e_12_2019_01_X.pdf e_12_2019_01_X_k.pdf e_12_2019_01_01.pdf e_12_2019_01_01_zo.pdf

 

 

KARTA ODPOWIEDZI DO ETAPU PISEMNEGO.pdf KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ.pdf

 

 

Copyright © by Sławomir Chrzanowski
All rights reserved